domingo, 31 de mayo de 2015

I Concurso de cómic Free your art


Os informamos que Inventiva, Surgapa y Academia Pickwick organizan el I Concurso de cómic Free your art. Si queréis participar debéis entregar los trabajos en Pickwick School en la calle Rosalía de Castro 51 entreplanta antes del 15 de junio según las bases del concurso. A continuación tenéis toda la información.
CONCURSO PICKWICK SCHOOL: FREE YOUR ART
Tema do concurso:
Os temas do concurso son os seguintes:
-          Cómic en lingua castelá ou galega sobre a importancia de saber falar inglés protagonizado por dúas personaxes chamadas Pick e Wick.
-          Cómic de tema libre escrito íntegramente en lingua inglesa protagonizado por dúas personaxes chamadas Pick e Wick.
Premios:
Se entregarán dous premios por categoría:
6 a 8 anos:
                1º premio – una beca por un curso escolar de estudos en Pickwick School
                2º premio – un taller a escoller dentro da oferta
9 a 12 anos:
1º premio – una beca por un curso escolar de estudos en Pickwick School
                2º premio – un taller a escoller dentro da oferta  
13 a 16 anos:
1º premio – una beca por un curso escolar de estudos en Pickwick School
                2º premio – un taller a escoller dentro da oferta  
A quén vai dirixido
O concurso está destinado a escolares que decidan enviar os seus traballos nas súas categorías correspondentes:
·         6 a 8 anos
·         9 a 12 anos
·         13 a 16 anos
Formato de presentación
O cómic ten que se presentar nun folio ou cartolina tamaño A4  ou A3 apaisado a unha cara. Debe de conter un título na cabeceira e un mínimo de oito viñetas.
Pódese facer a man, a ordenador ou técnica mixta e non pode ir firmado.
Data límite de presentación ó concurso
15 de xuño de 2015
Presentación dos traballos
Cada centro determinará cómo facer chegar os traballos e entregalos na data sinalada a Picwick School.
Cada traballo deberá ser presentado xunto cun sobre pechado que indique a categoría á que opta e que conteña un folio cos seguintes datos do ou a participante:
-          Categoría na que se presenta
-          Nome
-          Curso que fixo no ano escolar 2014/2015
-          Centro no que cursou o último ano escolar
Entrega de premios
A entrega de premios farase na Estación Coworking o día sábado 27 de xuño de 2015, e os mellores traballos poderanse ver expostos en dito lugar durante a semana do 22 ó 28 de xuño de 2015
Cuestións legaise éticas
Mr Pickwick School, S.L. (en adiante Pickwick School) se reservan o dereito de adaptar as bases o os premios en calquera momento. Calquera notificación sobre posibles cambios se notificará a Surgapa e Inventiva e terá vixencia dende a data de comunicación.
Todos e todas os participantes deben respectar la lei europea dos dereitos de autor. Ningún traballo pode conter declaracións, feitos, información ou citas que podan prexudicar ou denigrar a calquera persoa ou grupo de persoas.
Ningún traballo pode conter declaracións, feitos, información ou citas que inciten á persecución de ningunha persoa por cuestións de raza, opinión, nacionalidade, sexo, profesión ou calquera outra razón, nin poden enaltecer o crime ou o incumprimiento das leis.
 
Descalificacióndos traballos
Mr Pickwick School, S.L. poderádescalificar un traballo si está fora doprazo parcial ou totalmente, ou si noncumpre con algunha das regras do apartado "Cuestións legais e éticas".
 
Dereitos de reprodución
Tódolos traballos serán propiedade de  Mr Pickwick School, S.L. Aorganización ten dereito a mellorar, editar, ampliar, modificar e reproducir os traballos dende adata de entrega.
 
Dereitos de disfrute dos premios
Os premios non poderán der transferidos a terceiras persoas.
No caso dos primeiros premios, as becas de inglés, os gañadores deberán integrarse nun grupo dentro da oferta formativa de Pickwick School. Pickwick School se reserva o dereito a cancelar ou non sacar a diante os grupos se non cumpren cun mínimo de tres alumnos, en dito caso, se ofrecerá un grupo alternativo.
 
Información xeral
O concurso está organizado por Mr Pickwick School, S.L.. Para calqueraconsulta dirixirsea:pickwickschool@outlook.com